Podmienky súťaže Letný tvorivý ošiaľ

(1)

Súťaž je organizovaná spoločnosťou Studio Point A, s. r. o., ktorá prevádzkuje internetový portál Literárne ihrisko. Partnerom súťaže je online kníhkupectvo Martinus.sk, ktoré do súťaže venuje ceny.

(2)

Súťaž je otvorená pre deti vo veku od 7 do 14 rokov. Podstatný je vek v deň uzávierky súťaže, 22. septembra 2015.

(3)

Súťaž je medzinárodná, no príspevky musia byť v slovenčine.

(4)

Každý súťažiaci môže prihlásiť do súťaže len jeden vymyslený príbeh. Ak súťažiaci zašle viacero príspevkov, bude sa posudzovať len prvý príspevok.

(5)

Príbeh musí mať menej ako 3600 znakov vrátane medzier. Názov sa do počtu znakov neráta.

(6)

Príspevky prijímame len v digitálnej forme cez formulár na www.literárneihrisko.sk/prihlasenie. Súťažiaci musí do formulára zadať svoje meno a vek. Dospelá osoba musí súhlasiť so zaslaním príbehu a podmienkami súťaže a zaznačiť to v prihlasovacom formulári. Dospelá osoba môže byť rodič, pestún alebo učiteľ a musí poskytnúť vlastné kontaktné údaje.

(7)
Osobné údaje budú použité len na administratívne úkony spojené so súťažou v zmysle ochrany osobných údajov. Podrobnejšie údaje o ochrane osobných údajov nájdete na www.studiopointa.sk.

(8)

Príbeh musí byť vymyslený, nie zápis skutočných udalostí, či už historických alebo súčasných. V príbehu môžu vystupovať známe, reálne osobnosti (historické či súčasné) a odohrávať sa môže v skutočnom prostredí či dobe. Tiež je možné využiť skutočné udalosti ako základ príbehu – ten však musí zostať fiktívnym. V prípade pochybností sa obráťte na administrátorov súťaže: info@literarneihrisko.sk.

(9)

Príbeh nesmie obsahovať žiadne osobné detaily o autorovi.

(10)

Príspevky sa nevracajú, preto si prosím uchovajte kópiu pre vlastné účely. Súťažiaci, ktorí nevyhrajú, nebudú kontaktovaní a nebude im poskytnuté žiadne hodnotenie ich príspevku.

(11)

Príspevky musia byť originálnym dielom autora a nesmú byť pred zaslaním do súťaže publikované v žiadnej podobe inde.

(12)

Organizátori súťaže nenesú žiadnu zodpovednosť, ak súťažiaci poruší tieto podmienky.

(13)

Príspevky nesmú obsahovať žiadne vulgarizmy, obscénne či urážlivé časti ani iný nevhodný materiál. Musia byť vhodné na uverejnenie pre detské publikum.

(14)

Autorské práva prináležia autorovi, ten však udeľuje vydavateľovi Studio Point A, s. r. o., nevýhradné práva na licenciu bez úhrady na publikovanie, vysielanie (naprieč všetkými médiami) a online uverejnenie.

(15)

Zaslaním príspevku dáva súťažiaci súhlas na redakciu, adaptáciu a preklad príspevku na účely uvedené v predchádzajúcom bode.

(16)

Každý ocenený získa diplom a poukážku na kúpu kníh podľa vlastného výberu od online kníhkuppectva Martinus.sk.

(17)

V prípade publikovania príspevku, bude pod týmto uverejnené meno a vek súťažiaceho.

(18)

Príspevky budú hodnotené na základe týchto kritérií:
– Originalita
– Zápletka
– Kompozícia
– Opis postáv
– Jazyk
– Celkový dojem/Potešenie z čítania

(19)

Proces rozhodovania bude pod dohľadom redakčného tímu Literárneho ihriska. Rozhodnutie porotcov je konečné.

(20)

Rodičia alebo poručníci víťazov budú kontaktovaní produkčným tímom. Bude sa vyžadovať potvrdenie veku a identity súťažiaceho.

(21)

Nultý ročník súťaže začína 1. 8. 2015 a končí 22. 9. 2015 o 19.00 stredoeurópskeho času.

(22)

Výsledky súťaže budú uverejnené na webstránke www.literárneihrisko.sk.

(23)

Studio Point A, s. r. o., si vyhradzuje právo zmeniť tieto Podmienky súťaže alebo zrušiť súťaž v akomkoľvek štádiu, ak to bude podľa názoru spoločnosti potrebné alebo ak nastanú okolnosti mimo jej dosahu.


 
Prihlás sa na odber eZinu a získaj mapu čitateľského pokladu!

Začni písať svoj prvý príbeh už dnes!

Používame cookies, aby sme mohli prispôsobiť váš užívateľský zážitok na našich webstránkach.
Viac o cookies
Ok