Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Studio Point A, s. r. o., so sídlom Alexandra Alagovicha 9, 924 01 Galanta, IČO: 47 972 521, DIČ: 2024163020, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 35167/T (ďalej len Studio Point A”) a našich zákazníkov.  Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

 

Objednávka

Všetky informácie týkajúce sa jednotlivých produktov poskytuje predávajúci na webovej stránke www.literarneihrisko.sk. Kupujúci objednáva vybraný tovar alebo službu vyplnením objednávkového formulára. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odovzdaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.

Kupujúci odovzdaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami spoločnosti Studio Point A, a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odovzdaním objednávky.

 

Cena

Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné (spoločnosť Studio Point A nie je platcom DPH). Cena však nezahŕňa cenu dodania tovaru. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch knihy. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

 

Faktúry a forma platby

Ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu po uskutočnení platby daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Jednorazová platba znamená, že zaplatíte ihneď po odovzdaní objednávkového formulára bankovým prevodom, alebo v prípade platby kartou vám bude táto čiastka zúčtovaná z vášho bankového účtu.

 

Spôsob platby

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu, ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávame pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti.

Možnosti platieb:

  1. a) prevod cez platobnú bránu (platba k nám dorazí ihneď)
  2. b) bankovým prevodom (1 – 2 dni)
  3. c) na dobierku

 

Storno podmienky

Ak sa rozhodnete zrušiť objednávku, môžete tak urobiť elektronickou formou na email: info@studiopointa.sk.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 12. 6. 2015. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

Kontakt

info@studiopointa.sk

Mgr. Ivana Koprdová, PhD.
Studio Point A, s. r. o.
Alexandra Alagovicha 9
924 01 Galanta
Slovensko

Copyright © Studio Point A, 2015  


 
Prihlás sa na odber eZinu a získaj mapu čitateľského pokladu!

Začni písať svoj prvý príbeh už dnes!

Používame cookies, aby sme mohli prispôsobiť váš užívateľský zážitok na našich webstránkach.
Viac o cookies
Ok