Otázky a odpovede

Čo prináša kniha Moje príbehy?

Mottom Literárneho ihriska je tvorivosť pre radosť, avšak kniha prináša vnútorne premyslenú stratégiu, ako deti povzbudiť v písaní. Hravou formou učí základné stavebné prvky príbehu. Kniha stojí na princípoch tvorivého písania tak, ako sa bežne vyučujú v anglojazyčných krajinách.

Narába s pojmami ako mapa príbehu či otázky z rukavice, ktoré deťom pomôžu zamyslieť sa nad príbehom a jeho súčasťami skôr, ako ho začnú písať. Rukavica, pri ktorej si deti kladú otázky: Kto? Kde? Kedy? Čo? a Ako?, pomáha už malým deťom pri prerozprávaní príbehu – a v zásade rovnako slúži pri procese tvorby príbehu. Písanie príbehu na základe mapy ide deťom oveľa ľahšie. Mapa vedie dieťa pri písaní plynulo od úvodu k záveru bez toho, aby zabudlo na niektorú z dôležitých častí príbehu. Mapu príbehu si deti môžu stiahnuť na webstránke Literárneho ihriska a pripravujeme aj mobilnú aplikáciu, ktorá umožní a zjednoduší plánovanie príbehu.

Kniha objasňuje aj hlavné pravidlá tvorivého písania: nehovor, radšej ukazujčítaj ako spisovateľ. Prvé učí deti využívať pri opisoch jazyk zmyslov a druhé ich nabáda čítať s literárnym porozumením.

V knihe sú ďalej zaradené zadania na napísanie príbehu, ktoré usmernia bohatú detskú fantáziu. Niekomu sa presné zadania môžu zdať obmedzujúce, avšak je overené, že deti pri písaní ľahšie reagujú na jasnú výzvu. Keď dostanú istý rámec, v ktorom môžu nechať svoju predstavivosť voľne plynúť, ľahšie sa dopracujú k záveru príbehu. V knihe Moje príbehy sú tieto zadania modelované podľa bežných výziev, s ktorými sa pracuje v amerických či anglických školách a vychádzajú z najobľúbenejších a často uplatňovaných detských tém.

Kniha vysvetľuje a ozrejmuje základné stavebné prvky príbehu, aby ich deti vedeli vedome používať pri písaní. Vďaka poznaniu hlavných literárno-vedných termínov sa stávajú aj poučenejšími čitateľmi. Pri čítaní poviedok či románov si zrazu všímajú, ako je charakterizovaná postava, opísané prostredie, ako je stupňované napätie, ako sa používajú dialógy, ako príbehy začínajú a končia a mnohé ďalšie javy. Odborné pojmy sú vždy precvičované v rámci slovných rozcvičiek.

Prečo vznikla kniha Moje príbehy?

Inšpiráciou pre napísanie knihy bola autorkina osobná skúsenosť s prístupom k tvorivému písaniu v anglických školách, kde tvorivé písanie pevnou súčasťou učebných osnov a tiahne sa naprieč predmetmi, nie je len výsadou výučby literatúry a anglického jazyka.

V slovenských školách ide skôr o výnimku. Keďže prínosy tvorivého písania na rozvoj osobnosti sú zrejmé (pozri vyššie), chceli sme priblížiť tvorivé písanie aj slovenským deťom. Zasahovať do štátneho vzdelávacieho systému je beh na dlhé trate, tak sme sa rozhodli pre kratšiu a zábavnejšiu cestu. Kniha Moje príbehy prináša návod ako sa prepísať k pútavému príbehu.

Čo prináša Literárne ihrisko?

Mottom portálu Literárne ihrisko je tvorivosť pre radosť. Chce ponúknuť návody a inšpirácie pre  všetkých, ktorých písanie, čítanie a literárna tvorba zaujíma.

Aké sú prínosy tvorivého písania v detskom veku?

Tvorivé písanie je prostriedkom sebavyjadrenia dieťaťa, odkrývania jeho vnútorného sveta. Popri zábave, ktorú deťom prináša samotné vymýšľanie príbehov, obohatia si slovnú zásobu, nadobudnú cit pre jazyk, kultivujú jazykový prejav, cibria svoju schopnosť klásť si otázky a postupne nadobúdajú spisovateľskú zručnosť.

Prienik do svojho vnútra pomáha deťom poznávať a pomenovať vlastné pocity a hodnoty, neraz netradičnými spôsobmi. Tvorivosť napomáha v rozvoji empatie a prináša schopnosť vžiť sa do života postáv.

K základným kritériám tvorivosti patria novosť a hodnota. Deti podporia svoju fantáziu, predstavivosť a invenciu, pričom tvorivosť v sebe nesie kvalitu osobitého druhu.

Tvorivé písanie zároveň rozvíja individuálny spisovateľský štýl dieťaťa – cez reflexiu vlastných schopností a vlastného myslenia prináša schopnosť rozvíjať myšlienku, dodržať tematickú postupnosť, schopnosť logicky usporiadať výpovede, tvoriť súdržný text či dosiahnuť komunikačný zámer.

S výchovou k tvorivosti detí je dobré začať v období mladšieho školského veku, aby sa pre deti vo veku okolo 10 rokov stala bežnou súčasťou. Vtedy sú totiž kognitívne procesy detí zrelšie. Deti sú vnímavé, otvorené a kritické voči okolitému svetu. Vytvárajú si vlastné názory na javy okolo seba a chcú, aby ich názory boli okolím prijímané. Deti v tomto veku majú dobrú pamäť a bohatú fantáziu, a práve preto je toto obdobie zvlášť vhodné na podnecovanie a rozvíjanie tvorivosti.
S nástupom puberty sa deti začínajú brániť zaužívaným normám a pravidlám, no zároveň sú aj cieľavedomé. Tvorivosť v puberte má vplyv aj na duševné zdravie dieťaťa, podporuje sebavedomie, nekonvenčné myslenie a schopnosť originálne riešiť rôzne, aj problémové situácie.

Prínosy v skratke:
• sebavyjadrenie
• rozvoj empatie
• obohatenie slovnej zásoby
• schopnosť klásť si otázky
• rozvoj fantázie a predstavivosti
• invencia
• podpora sebavedomia
• nekonvenčné myslenie
• schopnosť originálne riešiť situácie


 
Prihlás sa na odber eZinu a získaj mapu čitateľského pokladu!

Začni písať svoj prvý príbeh už dnes!

Používame cookies, aby sme mohli prispôsobiť váš užívateľský zážitok na našich webstránkach.
Viac o cookies
Ok